dissabte, 15 de novembre del 2014

Vocabulari


Fotoperiodisme: És el conjunt d'imatges que es difonen a la premsa i que s'utilitzen per donar només la informació que es vol proporcionar.

Fotoil·lustració: És la fotografia combinada amb altres elements gràfics que tenen la funció gràfica de la il·lustració.

Enquadrament: És la forma en la qual s'ordenen els objectes dins la fotografia.

Reequadrament: Seleccionar una part de la imatge que interessa i mostrar només aquella secció.

Fotomuntatge: Consisteix en combinar dues imatges per crear una nova.

Camp: Part de la imatge que veiem.

Fora de camp: tot allò d'una imatge que no es veu, que no surt dins la fotografia.

Pla: La forma en la que s'enquadra una fotografia. Hi ha de diferents tipus: general, conjunt, sencer, americà, mig-curt, mig-llarg, primer pla, pla detall.

Composició: Conjunt d'elements que s'organitzen dins d'una imatge.

Regla de terços: Consisteix en dividir la imatge en nou parts iguals per tal de facilitar la seva descripció.

Aire: Part de la imatge que no té cap element.

Pes visual: Una imatge amb molt pes visual seria una imatge on hi ha molts elements sense espai entre ells o un espai molt reduït.

Angulació: Manera en la que es col·loca la càmera per fer una fotografia. Hi ha de diferents tipus: frontal, 3/4, lateral, picat, contrapicat, inclinat i aberrant.

Enfocament: Part nítida de la imatge.

Profunditat de camp: És l'espai que hi ha entre la càmera i l'últim element enfocat.

Textura: 

Objectiu: Conjunt de lents que formen la part òptica de la càmera.

Diafragma: És la part de la càmera que determina la mida de l'obertura.

Balanç de blancs: Regula la lluminositat d'una fotografia. Ho tenen totes les càmeres.

Distància focal: És la distància entre l'objectiu de la càmera i l'objecte que es vol projectar.

Obturador: Element de la càmera que controla el temps en que arriba la llum dins de la càmera i fa que surti en moviment o congelada, una fotografia.

Sobreexposició: Fotografia amb molta llum.

Subexposició: Fotografia que li falta llum.

Muntatge: El muntatge és la organització dels plans d'un film en certes condicions d'ordre i duració.

Encadenat: Dues imatges es superposen desapareixent la primera i apareixent la segona. Indica el pas del temps d'una persona u objecte.

Pla: Alló que es mostra dintre de camp de la càmera

Seqüència: Conjunt de preses caracteritzades per la unitat d'acció i unitat d'estructura.

Escena: Part de la pel·lícula determinada per un temps.

Panoràmica: Rotació de la camera al voltant del seu eix horitzontal o vertical sense desplaçament de la mateixa.

Traveling:  Moviment de la càmera amb un angle entre l'eix òptic i la trajectòria del desplaçament constants.

Steady cam: Tipus de moviments que fa la càmera per tal de semblar com si fos real.

Moviola: Aparell que permet projectar una filmació o vídeo a diferent velocitat.

Flashback: Tornades al passat dins de la pel·lícula, per part dels personatges.

Flashforward: Visions que té el personatge d'una pel·lícula cap al futur.

Pla seqüència: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense cap tipus de muntatge, directament i sense interrupció, i per això conserva les unitats espacial i temporal.

Raccord: continuïtat d'un pla a un altre sense que es produeixi cap salt.

Tall: Pas o unió d'un pla amb un altre, mitjançant l'enllaç o empalmament directe sense que hi hagi cap altre pla intermig.

Fosa: Pla que es va fent cada cop més fosc (o blanc o de color), fins que a la pantalla es fa el negre (el blanc o el color) total.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada